Östblom Berg Kommunikation erbjuder team- och ledarutveckling som hjälper grupper och individer att utnyttja sin fulla potential för att skapa förändring och nå sina mål. 

Utgångspunkten är att alla har kraften att utvecklas om vi får tillgång till rätt verktyg. Alla samarbeten formas efter uppdragets specifika och unika förutsättningar.

Länkar till info om:
Kapacitet – Metodutveckling processtöd för scenkonstnärer 
i samarbete med GAC – Göteborg Artist Center
Teamcoaching_info.pdf


Helena Östblom Berg
Östblom Berg Kommunikation


http://www.gac.se/resurscentrum/kapacitet-24008810http://www.gac.se/resurscentrum/kapacitet-24008810Team-_och_ledarutvecklng_files/Teamcoaching_info.pdfshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2
In English.pdfTeam-_och_ledarutvecklng_files/In%20English.pdfTeam-_och_ledarutvecklng_files/In%20English_1.pdfshapeimage_4_link_0
“Vi är mycket mer 
modiga och medvetna 
om vår kapacitet, 
vi vågar tänka större.”
Vad säger deltagarna själva?
MIXAT citat från utvärderingar 2010-2013.pdf
Röster om vårt samarbete:
Sagt av….pdfTeam-_och_ledarutvecklng_files/MIXAT%20citat%20fra%CC%8An%20utva%CC%88rderingar%202010-2013.pdfTeam-_och_ledarutvecklng_files/MIXAT%20citat%20fra%CC%8An%20utva%CC%88rderingar%202010-2013.pdfTeam-_och_ledarutvecklng_files/Sagt%20av%E2%80%A6.pdfTeam-_och_ledarutvecklng_files/MIXAT%20citat%20fra%CC%8An%20utva%CC%88rderingar%202010-2013_1.pdfshapeimage_5_link_0shapeimage_5_link_1shapeimage_5_link_2

WORKSHOPS

för scenkonstnärer:

“Snack eller verkstad?”

“Önskat läge”

Har genomförts i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Workshops_info.pdf